Bli fastighetsägare?

Investera sina pengar i fastigheter brukar vara ännu mer lönsamt än att investera i aktier och guld. Fastigheternas värde brukar stiga i värde, i samma grad som aktierna, förutom att risken att förlora sin investering är betydligt lägre än i aktieplaceringar. Så varför inte investera i fastigheter? Enda kruxet brukar vara den att det är sällan man har den summan pengar som behövs vid nyförvärv av fastigheter. Om det nu inte är så att man råkar ha obegränsade rikedomar.

Fastighetsägande kräver ansvar

Den som väljer att bli fastighetsägare tar på sig ett stort ansvar. Hyresgästerna brukar kräva ombesörjning av vatten, el och ventilation. Till det kommer renoveringar, snöskottningar, gårdsskötsel och saker som går sönder som ska repareras. Hyresgästerna ska hitta till din fastighet och då krävs att du gör reklam och marknadsför din fastighet med mera. Att äga fastigheter är som att driva ett företag, det vill säga, det krävs dagligt arbete alla arbetsdagar i veckan, alla månader i året. Det lönsamma i ägandet uppväger ansvaret. Det är mycket lukrativt att vara fastighetsägare.

Det ska vara säkert att bo i fastigheten

De som ska bo i huset, ska ha en viss nivå av levnadsstandard. Som fastighetsägare gäller det att känna till och kunna de lagar och regler som gäller. Som alltid är det upp till en själv att tillskansa sig kännedom om lagarna – att skylla på okunskap är sällan en hållbar ursäkt. Som fastighetsägare i Stockholm finns det en del kommunala regler man måste förhålla sig till. Det kan också vara bra att känna till vem man ska kontakta och hur.

31 Aug 2017

Senaste inläggen:

Arken