Kompetent ledarskap föder framgång

Driver du ett företag? Eller är du anställd som projektledare? Kanske är du bara en vanllig anställd med synpunkter på hur projektledningen arbetar? Samarbete är a och o för att projekt ska ros i hamn med stor framgång och för gott samarbete behövs gott ledarskap. Men vad innebär det - gott ledarskap? Är det något man bara kan, eller något man lär sig? Faller det vissa naturligt att leda andra, medan andra inte kan leda hur mycket hen än försöker? Faktum är att ledarskap till absolut största del handlar om kunskap, därför finns projektledarutbildningar!

LE, eller Ledarskap & Projekthantering som förkortningen står för, erbjuder projektledarutbildning för såväl enskilda individer som för hela företag. Den vanliga projektledarutbildningen spänner över fem månader och inkluderar 11 utbildningstillfällen. Läs gärna med på LP:s officiella hemsida: projekthantering.se.

LP har både  PMP- och IPMAcertifiering vilket borgar för förstklassiga utbildningar. Man erbjuder också intensivutbildningar med internatboende, samt konferenser med fokus på saker som ledarskap, konflikthantering och gruppdynamik.

Bland utbildningarna som erbjuds på LP finns följande:

  • Grundläggande ledarskapsutbildning
  • Coachande ledarskap om
  • Teambuilding om två dagar plus en uppföljningsdag tillsammans med din arbetsgrupp
  • Utbildning vad avser moral och etik
  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Organisationsutveckling
  • Förändringsledaren
  • Mötesteknik
  • Känsliga samtal/medarbetarsamtal

Man understryker hur viktigt det är att sätta människan och teamet först, för utan framgång på individnivå kan man glömma framgångar vad gäller produkter och förtjänster. Ledarskapet är och o för vilken verksamhet som helst!

Bara att samlas och arbeta för ett gemensamt mål gör under för en projektgrupp så du som arbetsgivare har allt att vinna på att skicka dina anställda på en projektledarutbildning.

8 Apr 2016

Senaste inläggen:

Arken