Tips inför värdering av fastighet

Vad är det egentligen som avgör värdet på en fastighet? I stora drag är det:

  1. Fastighetens ålder
  2. Läget
  3. Området fastigheten ligger i
  4. Underhållet

En fastighet som är gammal och sliten får ett lägre värde än en ny fastighet och en äldre fastighet som skötts om och underhållits på rätt sätt kan samtidigt ha ett högre värde än ett nyare som man negligerat helt och hållet. En faktor som spelar in mer än många tror är det område fastigheten ligger i. Man jämför helt enkelt med likvärdiga fastigheter i närområdet och tar dessutom hänsyn till vägar, järnvägar, industrier och buller i största allmänhet. Att på egen hand göra en värdering är näst intill omöjligt, och det är därför viktigt att ta hjälp av oberoende experter. 

Eller om du bor längre norrut:

Skäl att värdera fastigheten

Det finns många olika skäl till varför man behöver en värdering av en fastighet. Det kan vara inför en eventuell försäljning, eller för att man vill lägga om bostadslån till exempel. Att då ha en värdering som är gjord av en oberoende värderingsman ger dig rätt förutsättningar för att förhandla med både banken och mäklaren. Det kan också vara av värde att värdera en fastighet inför ett ägarbyte av företag, eller vid ett arvskifte där det är viktigt att man får rätt uppgifter. 

1 Nov 2019

Senaste inläggen:

Arken