Vad gör en kontrollansvarig?

Om du är byggherre och planerar bygga nytt hus kommer du att behöva någon som är kontrollansvarig, enligt denna blogg med tips för hemmafix. Det är för att någon utomstående måste se till att den som bygger fäller bestämmelserna för det bygglov som man har fått av kommunen där huset ska byggas. En kontrollansvarig ska egentligen vara med från början av bygget och agerar då som konsult. En kontrollansvarig är i sådana fall ansvarig för att bygget sker på rätt sätt och i enlighet med alla bestämmelser som finns.

En kontrollansvarig ska vara självständig

Då och då kommer det nyheter om hus som har rasat samman utan att det skett en jordbävning. Ofta är det i Kina som hus har byggts på så dåliga grunder att det har rasat på egen hand. I sådana fall har det konstaterats att den som byggt huset har fuskat med grunden och konstruktionen. Ibland har det fuskats med materialet. Ofta har det skett för att ingen har kontrollerat hur byggandet har gått till. Det är därför en kontrollansvarig är viktig. Den ska vara garanten för att det inte fuskas under husbygget. Av den anledningen är det viktigt att den som är kontrollansvarig inte står för nära byggherren, eller är avlönad av honom. Den personen måste kunna påpeka fel som begås i samband med husbygget.

Behövs inte vid små ändringar

En kontrollansvarig behövs endast vid omfattande husbyggen. Vid följande byggen behövs ingen sådan:

  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus
  • Bygg där inget bygglov krävs
  • Ändringar på garage eller uthus
  • Flytta en enklare byggnad
  • Byta färg på en byggnad om det inte är K-märkt
  • 2 Oct 2017

    Senaste inläggen:

    Arken